پتروشیمی بندر امام؛

رکورد تاریخی تولید و صادرات محصولات ۵ ساله را با ۴.۵ میلیون تن شکست

پتروشیمی بندر امام با انتشار گزارش اجمالی از فعالیت‌های خود در سال گذشته اعلام کرد:

۶۳۰ میلیون دلار ارزآوری در سال ۱۴۰۲

۷۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ناشی از عدم اتلاف

ثبت رکورد ۵ ساله تولید با ۴.۵ میلیون تن

ثبت رکورد ۵ ساله صادرات با یک میلیون تن

تحقق ۹۹ درصد برنامه تولید پس از ۱۰ سال

 

https://niuz.ir/159343کپی شد!