برخی پتروشیمی ها به وظایف خود در قبال مسئولیت های اجتماعی عمل نمیکنند؛ از مدیران ارشد شهرستان و نماینده منتخب انتظار داریم سریعتر شورای راهبردی را ساماندهی کنند

خطیب جمعه بندرامام خمینی گفت: در سالی که گذشت در خصوص عملکرد شورای راهبردی گله مندی های زیادی وجود دارد و انتظارات مردم محقق نشد. متاسفانه بعضی از شرکت های پتروشیمی به وظایف و مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم عمل نکردند و اکثر پروژه ها یا شروع نشد و یا نیمه کار ماند.

حجت الاسلام عبادی گفت: کدام نهاد باید با شرکت هایی که قدرالسهم مسئولیت های اجتماعی خود را پرداخت نمی کنند برخورد کند؟

سال گذشته مقرر شد خود شرکت های پتروشیمی پروژه محور عمل کنند که بازهم بعضی از شرکت ها به وظایف خود عمل نکردند و همچنان هم پاسخگو نیستند. چندین جلسه شورای تامین شهرستان برای این موضوع تشکیل شد اما نتیجه لازم گرفته نشد.

مدیران ارشد صنایع پتروشیمی که در مصاحبه های خود با رسانه ها گفتند، هشتصد میلیارد تومان برای مسئولیت های اجتماعی در سال گذشته مصوب شد، باید سوال شود چند درصد آن محقق شد؟ کدام مشکل از منطقه برطرف شد؟ چرا هنوز وضعیت بهداشت و درمان، مدارس فرسوده، فضاهای ورزشی، و مشکلات زیرساختی منطقه مانند آبگرفتگی بندر امام هنوز حل نشده و مردم در این زمینه گله مندی دارند؟

ما منکر کارهای انجام شده نیستیم و تشکر میکنیم اما این اقدامات کافی نبوده و هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. اگر این بودجه به صورت کامل محقق و اجرا میشد و نظارت دقیقی صورت می‌گرفت آیا بازهم امروز ما شاهد این مشکلات می‌بودیم؟

حجت الاسلام عبادی گفت: از مدیران محترم شهرستان و نماینده محترم منتخب، که امسال کار خود را در مجلس آغاز میکند انتظار داریم هر چه سریعتر برای بر طرف کردن مشکلات مردم برنامه ریزی دقیق و اولویت دار انجام دهند و نظام جدیدی بر شورای راهبردی صنایع پتروشیمی حاکم کنند تا مردم محروم منطقه شیرینی اقدامات شرکت های پتروشیمی را بچشند.

https://niuz.ir/159270کپی شد!

Warning: Undefined variable $show_sep in /home/h267562/domains/niuz.ir/public_html/wp-content/themes/assets/content.php on line 342