شرایط کارکنان پتروشیمی پتروناد آسیا روز به روز سخت‌تر می‌شود!

در حالی که با پیگیری مکرر مسئولان شهر و استان، همچنان با وجود نیاز مبرم شرکت پتروناد به تمام کارکنان، مدیریت این شرکت حاضر به تمدید قرارداد با ۳۱ مهندس اخراجی خود نشده است؛ برای ۲۰ نفر پرسنل باقی مانده شیفت نیز قراردادی آماده کرده که دست کمی از قرارداد ترکمانچای ندارد!

  اما مفاد این قرارداد عجیب چیست؟

 

قراداد پرسنل از یک سال به دوماه تقلیل یافته است و گمان می‌رود بعد از ماه مبارک رمضان موج جدیدی از اخراج‌ها توسط مدیریت این شرکت آغاز شود.

 

همچنین مزد پرسنل در قرارداد جدید به نسبت سال گذشته کاهش پیدا کرده و این امر بدعتی شگفت در سطح کشور است که در پایان سال به جای افزایش حقوق، مزد پرسنل کاهش یابد!

 

شیفت کاری به صورت ۷ نوبت روزکار، ۷ نوبت شبکار و ۷ نوبت استراحت تعیین شده به گونه‌ای که پرسنل باید ۱۴ روز متوالی ۱۲ ساعته در شرکت حضور داشته باشند. این شرایط طاقت‌فرسای نوبت کاری تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سابقه نداشته و گویا عمدا به قصد آسیب به پرسنل طراحی شده است.

 

همچنین این شرکت برای جلوگیری از انتشار مفاد این قرارداد، از در اختیار قرار دادن آن به پرسنل جلوگیری و حتی اجازه عکس‌برداری از آن را هم نمی‌دهد.

 

لذا از مسئولان درخواست می‌شود قبل از بروز حادثه جبران‌ناپذیر برای پرسنل باقی مانده این شرکت، جلوی تخلفات مکرر مدیریت پتروشیمی پتروناد آسیا گرفته شود.

https://niuz.ir/159258کپی شد!