شهردار بندرماهشهر به زودی مشخص خواهد شد

پس از استعفای حسین صفری شهردار بندرماهشهر، شواری اسلامی شهر در حال بررسی گزینه های شهرداری این شهر است.

امین بهبهانی اسلامی رییس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از استعفای حسین صفری شهردار پیشین، اکنون تلاش همکاران بنده در شورای شهر بر انتخاب هر چه سریع تر شهردار است.

امین بهبهانی اسلامی گفت: زمان زیادی تا انتهای دوره شورای فعلی باقی نمانده و جلسات بررسی گزینه های شهرداری در حال انجام است. تا کنون در ۳ جلسه شورای شهر در این خصوص، بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

رییس شورای اسلامی بندرماهشهر بیان داشت: تا کنون ۱۳ گزینه ابتدایی شهرداری، مورد بررسی قرار گرفته که با نظر اعضای شورا از این بین تعدادی حذف و گزینه های محدودتری جهت بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شده اند.

بهبهانی اسلامی خاطرنشان کرد: بهشاد بهبهانی سرپرست کنونی شهرداری با قدرت امورات محوله را انجام داده و خللی در اجرای پروژه ها و سایر موارد شهرداری رخ نخواهد داد.

 

https://niuz.ir/159223کپی شد!