بازداشت یکی دیگر از پیمانکاران شهرداری بندر امام خمینی (ره)

با دستور قضایی یکی دیگر از پیمانکاران شهرداری بندر امام خمینی(ره) به اتهام‌های مالی و اداری، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در نهادهای امنیتی و نظارتی بازداشت شد.

تاکنون یک عضو شورای اسلامی شهر و دو پیمانکار شهرداری بندر امام خمینی(ره) به اتهام‌های مالی و اداری با دستور مقام قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در نهادهای امنیتی و نظارتی، دستگیر شدند و طبق آخرین اخبار دریافتی، دستگیری سایر متهمان پرونده فساد شهرداری در هفته‌‌های آتی ادامه دارد.

https://niuz.ir/159197کپی شد!