حاج حبیب رای خود را در شهرک شهید صباغان بندر امام خمینی(ره) به صندوق انداخت

حبیب آقاجری صبح جمعه با حضور در شهرک شهید صباغان(کمپ B) شهر بندر امام خمینی(ره) که یکی از محرومترین نقاط این شهر و حوزه انتخابیه است، رای خود را به صندوق انداخت.
https://niuz.ir/159188کپی شد!