در سایه بی تفاوتی اداره کار منطقه ویژه؛

دومین روز تجمع و اعتصاب کارکنان پتروشیمی پتروناد آسیا

کارکنان شرکت خصوصی پتروشیمی پتروناد آسیا واقع در سایت دو منطقه ویژه اقتصادی برای دومین روز متوالی مقابل این مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارکنان معترض در این تجمع تضمین امنیت شغلی در قالب قرادادهای سالانه به جای قراردادهای ماهانه، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز نیروهای بومی و غیر بومی پروازی، تنظیم و اجرای آیین‌نامه حقوق و دستمزد و رفتار توأم با احترام عنوان کردند.

گفتنی است، پتروشیمی پتروناد آسیا با تغییرات مدیریتی از شهریورماه سال گذشته وارد حاشیه‌های فراوانی شده و عملکرد مدیران این شرکت باعث نارضایتی شدید کارکنان آن شده است.

شایان ذکر است، بنا بر اعلام برخی منابع، این شرکت کارکنان یک شیفت کاری خود را اخراج کرده که عمده این نیروها بومی شهرستان بوده اند و این اتفاق در سایه سکوت اداره کار منطقه ویژه اقتصادی رخ داده است.

انتظار می رود کمیسیون کارگری شهرستان بندر ماهشهر با قید فوریت به این موضوع ورود کرده و از تضییع حق کارگران این شرکت جلوگیری کند.

https://niuz.ir/159124کپی شد!