معرفی رستوران‌ها و آشپزخانه‌های متخلف بندر ماهشهر به تعزیرات حکومتی

۱۸ رستوران و آشپرخانه متخلف در بندر ماهشهر به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بازرسی مشترک بازرسان اداره صمت بندر ماهشهر با بازرسان اتاق اصناف از رستوران‌ها و آشپزخانه‌های بیرون بر انجام شد.

در این بازرسی ها، ۱۸ رستوران و اغذیه فروشی به جرم نصب نکردن نرخنامه و گران‌فروشی متخلف شناخته شده و به تعزیرات معرفی شدند.

مردم در سراسر استان خوزستان هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و سایر تخلف‌های صنفی را باید در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند تا موضوع بررسی و با متخلفان برخورد شود.

https://niuz.ir/158984کپی شد!