پروژه افزایش ظرفیت آب دریافتی شهرستان بندر ماهشهر

پروژه افزایش ظرفیت آب دریافتی شهرستان بندر ماهشهر کلید خورد.

پس از تهیه ۳ عدد فیلتر با ظرفیت ۱۸۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز، این پروژه افتتاح و تا قبل از شروع فصل تابستان به پایان خواهد رسید.

با بهره برداری از این پروژه بیش از ۱۵ هزار متر مکعب در روز ظرفیت آب دریافتی شهرستان افزایش خواهد یافت.

https://niuz.ir/158890کپی شد!