فرمانده جدید منطقه انتظامی شهرستان بندر ماهشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی سردار سید محمود میر فیضی، سرهنگ منوچهر جوانمرد به عنوان فرمانده جدید منطقه انتظامی شهرستان بندر ماهشهر منصوب شد.

سرهنگ جوانمرد پیش از این مسوولیت فرمانده منطقه انتظامی شهرستان بهبهان را عهده دار بود.

 

پیشتر سرهنگ فرشاد کاظمی فرمانده انتظامی شهرستان بندرماهشهر را برعهده داشت.

https://niuz.ir/158860کپی شد!