سرپرست اداره راه و شهرسازی بندرماهشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی مسعود بیات مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان، سلطانعلی محمدی منفرد به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی بندر ماهشهر منصوب شد.

 

https://niuz.ir/158821کپی شد!