روز نهم نارضایتی در پتروشیمی رازی بندر ماهشهر

به گزارش پایگاه خبری ماهشهر نیوز، کارگران پتروشیمی رازی بندر ماهشهر در سکوت مسئولین شرکت و بی توجهی به مطالبات صنفی خود نهمین روز از اعتراضات گسترده خود را از صبح امروز آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، در سال های اخیر برخی تصمیم گیری ها و تبعیض در پرداختی ها بین کارکنان و کارگران شرکت عامل شکل گیری اعتراضات متعدد صنفی در این پتروشیمی شده است.

گفتنی است که پتروشیمی رازی پس از خصوصی سازی به یک شرکت ترکیه ای واگذار شد و در پذیرش بسیاری از قوانین داخلی کشور و عرف شرکت های پتروشیمی بسیار مقاومت می‌کند.

https://niuz.ir/158784کپی شد!