اعتصاب کارگران ناراضی پتروشیمی رازی

کارگران پتروشیمی رازی برای سومین بار در سال جاری دست از کار کشیدند.

به گزارش پایگاه خبری ماهشهر نیوز، از دلایل و گلایه های یاد شده کارگران، عدم پرداخت مطالبات معوقه قانونی و عرف منطقه و تبعیض فراوان در اختصاص امتیازات رفاهی و انگیزشی بین کارگران و کارکنان رسمی و قراردادی این شرکت و عدم تحقق وعده های فراوان مدیران شرکت در جهت بهبود معیشت ایشان را میتوان نام برد.

گفتنی امروز دومین روز از اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی بوده است و هنوز هیچگونه واکنشی از سوی مسئولین شرکت برای حل مشکل رخ نداده است.

https://niuz.ir/158747کپی شد!