محکومیت قطعی فرماندار سابق بندر ماهشهر در پرونده فساد مالی

رئیس دادگستری بندر ماهشهر با اشاره به صدور رأی نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری این شهرستان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل مراحل دادرسی، از سوی دادگاه تجدید نظر استان گفت: فرماندار وقت این شهرستان و همچنین یکی از معاونان وقت شرکت آبفای استان از جمله محکومان این پرونده فساد هستند.

به گزارش پایگاه خبری ماهشهر نیوز به نقل از دادگستری خوزستان، محمد دانشور در این خصوص بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، پرونده قضایی با اتهامات مشارکت در اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، تدلیس و تبانی در معاملات دولتی، مشارکت در پولشویی، نیز پولشویی و اختلاس در فرمانداری بندر ماهشهر، تشکیل شد که متهم اصلی پرونده فرماندار وقت این شهرستان بود.

وی افزود: بر اساس این رای، فرماندار سابق بندر ماهشهر به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل حبس، رد مال، پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال از خدمات دولتی و عمومی، متهم ردیف دوم پرونده به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و معاون وقت شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز به عنوان متهم ردیف سوم پرونده به پرداخت جرای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمت دولتی و عمومی محکوم شدند.

دانشور گفت: رای صادره بر اساس ادله و شواهد موجود، اقرار صریح متهمان، گزارش اداره اطلاعات استان، صورت حساب و ردیابی مالی صورت گرفته و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده، در دادگاه کیفری ۲ اتخاذ و در محاکم تجدیدنظر استان نیز تایید شده است.

وی اظهار کرد: دستگاه قضایی در مقابله با ترک فعل‌ها و مبارزه با فساد اداری مصمم است و با هیچ شخص و مقامی مماشات نمی‌کند.

https://niuz.ir/158702کپی شد!