رئیس و اعضای کمیسیونهای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر انتخاب شدند

هشتادو هشتمین نشست شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در تاریخ ۲۱ مرداد ماه با محوریت تعیین کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر با حضور امین بهبهانی اسلامی رئیس و اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست با رای گیری از اعضاء، رئیس و اعضای کمیسیون ها مشخص شد که به شرح ذیل می باشد:

۱ – رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: (کریم شکاری)

۲- رئیس کمیسیون عمران و املاک حقوقی: (مجتبی آبادی)

۳- رئیس کمیسیون خدمات شهری:
(سعد عساکر ه نژاد)

۴-رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی:
(جمشید اصلاحی)

کمیسیون های فرعی:

۱-ماده۷۷ :   (جلال دریس)

۲- آتش نشانی:  (جمشید اصلاحی)

۳-ماده صد بدوی :  (کریم شکاری)

۴- ماده صد و تجدید نظر:  (جلال دریس

۵ – دارایی بدوی : (مجتبی آبادی)

۶- دارایی تجدید نظر:  (امین بهبهانی اسلامی)

۷- سازمان حمل نقل: (سعد عساکر ه نژاد)

۸- خزانه دار:  ( کریم شکاری)

https://niuz.ir/158570کپی شد!