بازداشت یک از عضو شورای شهر بندرماهشهر به اتهامات مالی و ارتشاء

پس از موج بازداشتی های متعدد یک ماه گذشته در شهرداری بندرماهشهر، یکی از اعضای شورای شهر به اتهامات مالی و ارتشاء توسط نهادهای امنیتی و نظارتی بازداشت شد.

روز گذشته نیز مسئول سابق واحد املاک شهرداری بندر ماهشهر بدلیل مشارکت در جعل اسناد رسمی بازداشت شد.

https://niuz.ir/158547کپی شد!