سرپرست جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،مجید منادی به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان منصوب شد.

منادی پیش از این معاون فرهنگی و رسانه ای اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان را عهده دار بود.

وی خبرنگار فعال و نخبه خوزستان بوده که مدیر خبرگزاری تسنیم خوزستان را عهده دار می باشد.

https://niuz.ir/158545کپی شد!