اولین ثمره درخت استعدادهای درخشان بندرماهشهر به بار نشست

مدرسه دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان بندرماهشهر رتبه برتر را در امتحانات خردادماه را در بین مدارس دخترانه استان خوزستان کسب کرد.

همچنین این مدرسه رتبه دوم را از بین ۱۸ مدرسه استعدادهای درخشان (پسرانه و دخترانه) استان خوزستان در امتحانات خرداد ماه سال جاری کسب کرده است.

 

لازم به ذکر است که دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان (فرزانگان) بندرماهشهر ۳ سال است که تاسیس شده و این اولین نسل خروجی از این مدرسه است.

https://niuz.ir/158539کپی شد!